Contractvormen

De projecten die Hoogervorst Marine Consultancy begeleid en/of uitvoert over de hele wereld zijn zeer divers van aard. Onze opdrachtgevers zoeken de beste specialisten in de Marine en Offshore branche en hebben deze soms kort, soms lang nodig. Daarom bieden wij verschillende contractvormen aan.

Samen met u bespreken we uw personele omstandigheden en uw wensen. Tevens kijken we wat daartoe de beste oplossing is voor u en voor ons, en hoe dit contractueel het beste kan worden vormgegeven.

Bij Hoogervorst Marine Consultancy maken we gebruik van verschillende contractsvormen:

Projectcontract

Een overeenkomst voor de duur van een project.

Contract voor bepaalde tijd

Een tijdsgebonden overeenkomst voor een vastgestelde periode. Gedurende deze periode wordt u op verschillende projecten bij verschillende opdrachtgevers ingezet.

Contract voor onbepaalde tijd

Een vast dienstverband bij Hoogervorst Marine Consultancy: u wordt op verschillende projecten en bij verschillende opdrachtgevers ingezet.

ZZP-overeenkomst

In sommige gevallen kan Hoogervorst Marine Consultancy intermediair zijn tussen u als ondernemer en onze opdrachtgevers. We stellen een overeenkomst op, zodat afspraken duidelijk zijn.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.