Werving & selectie

Kundige & enthousiaste medewerkers!

Een goed netwerk aan ervaren specialisten is ons belangrijkste kapitaal. Binnen de Marine & Offshore Industrie werven wij de beste mensen uit elk vakgebied. Efficiencyvoordeel en kostenbesparing ontstaan door korte lijnen en goede onderlinge afstemming. Deze gedachte is de kern van ons werving- & selectieproces.

Bij Hoogervorst Marine Consultancy stellen wij hoge eisen aan het vakmanschap en de beschikbaarheid van onze professionals. Dit doen wij door tijdens de selectie te toetsen op de volgende criteria:

  • Diepgaande kennis van de Marine en Offshore Industrie wereldwijd.
  • Ervaring in het veld / praktische vaardigheden.
  • Bereidheid om zich continu te blijven ontwikkelen.
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
  • Passend bij de bedrijfsvisie en cultuur van Hoogervorst Marine Consultancy (communicatief vaardig, no-nonsense mentaliteit en een resultaatgerichte houding).
  • Bereidheid om voor langere perioden in het buitenland werkzaam te zijn.

Bij Hoogervorst Marine Consultancy zien we het belang van goed opgeleide, kundige en enthousiaste medewerkers in. Natuurlijk worden de specialisten per opdrachtgever geselecteerd, aangepast aan uw specifieke behoefte.