Onze diensten

De volgende technische diensten worden door Hoogervorst Marine Consultancy, zowel in Nederland als in het buitenland, aangeboden:

Projectmanagement ten behoeve van:

  • Scheepsreparatie
  • Scheepsnieuwbouw
  • Scheepsverbouwingen

Het begeleiden van deze projecten omvat overwegend het hele traject zoals de inventarisatie, het uitschrijven van tenderdocumenten met opvolging, de begroting, de planning van de werkzaamheden, de technische begeleiding ter plaatse, de voortgang en kostenbewaking, de gehele financiƫle afhandeling (incl. werven, onderaannemers e.d.), overleg met classificatiebureaus en het uitschrijven van de eindrapportage met aanbevelingen.

Werfbegeleiding; technische begeleiding van scheepswerven inzake:

  • Scheepsreparatie
  • Scheepsnieuwbouw
  • Scheepsverbouwingen

Deze begeleiding betreft de controle op uitvoering van werkzaamheden conform de eisen van de opdrachtgever en classificatiebureaus, de voortgangscontrole en kostenbewaking, de financiƫle afwikkeling en de eindrapportage met eventuele aanbevelingen.

Superintendence; in voorkomende gevallen treedt Hoogervorst Marine Consultancy op als technisch inspecteur.

Technisch advies; Hoogervorst Marine Consultancy adviseert bij het oplossen van technische problemen, ook tijdens reparaties en verbouwingen en dergelijke.

Technische begeleiding;

  • Controle op de uitvoering conform de eisen van de opdrachtgever en classificatiebureaus
  • Voortgangsbewaking
  • Eindrapportage met eventuele aanbevelingen.

Inspecties; van alle type schepen, vaartuigen en offshore units conform de wensen van de opdrachtgever.

Inventarisatie van schadelijke stoffen (IHM) aan boord van zeegaande schepen (HAZMAT EXPERT).